ultrasil vn3

ultrasil vn3

سیلیکای رسوبی آمورف ویژه لاستیک که از شبکه پیوسته SiO2 تشکیل شده و بر اساس خصوصیاتی چون مساحت سطح، سایز ذرات، جذب روغن، pH و غیره در محصولات لاستیکی کاربرد دارد

   این محصول پودری سفید بعنوان تقویت کننده لاستیک و جایگزین تا درصدی به جای دوده مورد استفاده قرار می گیرد
با استفاده از الترازیل VN3 در کامپاند لاستیک، فرایند پذیری ساده تر بوده و درتولید پروفیل های لاستیکی خروجی اکسترودر تورم کمتری داشته و پایداری ابعاد بهتری دارند.
کاربرد ها : این محصول علاوه بر اینکه بعنوان تقویت کننده در لاستیک استفاده می شود می تواند فرایندپذیری کامپاند لاستیک را بهبود دهد و تا درصدی جایگزین دوده گردد و قیمت تمام شده کامپاند را با حفظ کیفیت کاهش داده و در طیف وسیعی از لاستیک ها شامل تایرها، قطعات و ورق های لاستیکی، کفپوش ها و قطعات صنعتی کاربرد دارد