قطعات معدنی

سولیدهای پنوماتیک مانند، مثل تایرهای پنوماتیکی هستند اما از لاستیک سولید هستند ولی از هوا پر نشده اند. بزرگترین مزیت این است که آنها هرگز پنچر نمی شوند و هرگز تایر پنچری ندارد که می تواند باعث از کارافتادگی شود. سولیدهای پنوماتیک سه برابر بیشتر از تایرهای پنوماتیک است اما هزینه بیشتری دارد.

تایرهای پرس شده دارای رینگ فلزی با لاستیک یا پلی اورتانی است. آنها روی کف های هموار با سرعت های پایین کار می کنند و در کارخانجات صنایع غذایی و مراکز توزیع محبوب هستند.