تایر معدنی

کلیه تستها و مراحل کنترل کیفی نظامی با حد اکثر فشارهای لازم بدست امد ،مواداولیه و وسایل مورد نیاز شامل
1-تایرلاستیکی رادیال نخی یا سیمی (سواری،باربری،راه سازی،معدنی،جنگی و… )
2-رینگ فلزی چرخ (یک تکه ،چند تکه ،بچه رینگ دار، پره ای، تیوبلس و…)
3- اسفنج لاستیکی که درداخل تایرلاستیکی رادیال ایجاد میگردد.(کامپاند باپایه کائوچوی طبیعی و مصنوعی و مواد شتابدهنده لاستیک و )
میباشد

دراین اختراع، ابداع جایگزینی لاستیک اسفنجی به جای فشارگاز(باد) تایر جهت ایجاد خواص ضد پنچری به ویژه در شرایط سخت ، جلوگیری از انفجار تایر در صورت شکاف تایر در عین حال بالانس بودن تایر در حرکت انجام میپذیرد