الاستومر

جمله محصولات قابل عرضه توسط این شرکت چسبهای اتصال دهنده لاستیک به فلز می باشند که توسط شرکت Lord آمریکا در آلمان تولید می گردد.
چسب Parlock: این چسب در گریدهای PC6012، PC13، PC14، PC22، PC28، PM05 و PM06 تولید و عرضه می گردد.

چسب Chemosil: این چسب درگریدهای Chemosil 211، Chemosil 222 وChemosil 231G تولید و توسط این شرکت عرضه می گردد این شرکت با شرکت Schill+Seilacher آلمان بر روی مواد Struktol ، شرکت ثمین را بدل به بزرگترین عرضه کننده کمک فرآیند در ایران نموده است. محصولاتی از قبیل WB16، WB42، WB222، 40MS، FL، AW1، WS280، E-35 و … از جمله محصولات شناخته شده در بازار ایران می باشند. ارائه مشاوره در خصوص بهبود خواص قطعات تولیدی و بهره وری بیشتر در پروسه تولید بوسیله محصولات Struktol از اهداف اصلی این شرکت می باشد.