بازرگانی 

واردات و صادرات انواع مواد اولیه و قطعات لاستیکی

واردات و صادرات محصولات لاستیکی 

واردات و صادرات انواع مواد اولیه