استراکتولS-WB16

استراکتول S-WB16 افزودنی فرآوری کامپاندبرای کاربرد در تمام الاستومرها به ویژه برای انتشار جریان مواد در قالب

همچنین در ثبات خواص درترکیبات کلروپرنی( CR )مورد استفاده میباشد

افزودنی استراکتول S-WB16 به‌دلیل این‌که بر بهبود فرآیندپذیری آمیزه رابری، روی ولکانیزاسیون آن نیز تاثیر مثبتی دارد، به صورت گسترده‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرد.

 

👇مزایای استراکتول S-WB 16

 

*- پراکندگی و یکنواختی پرکننده ها را در کامپاندسازی را بهبود می بخشد

*- بهبود جریان کامپاند لاستیک در قالب تزریقی تحت فشار پرس ( انتشار داخلی) در قالب را بهبود می بخشد

*- کاهش دهنده مصرف پپتایزر

*-جدا سازی راحت تر قطعه از قالب

خواص افزودنی S-WB16مورد استفاده در رابرها، محققان و صنعتگران را به استفاده ازS-WB16 سوق داده است.

شکل ظاهری:پاستیل و پرک زرد تا کرمی

دمای ذوب : 90 درجه سانتی گراد

مقدار مصرف: 2 تا 5 درصد فرمولاسیون

بسته بندی : کیسه 25 کیلو گرمی