در بهار امسال

نزدیک به ۵/۴۱ تن لاستیک فرغون از کشور چین وارد ایران شده است.و این در حالی است که در ۱۲ماهه سال ۱۳۹۹ مجموع واردات لاستیک فرغون ۱۰ تن و ۷۰۰ کیلوگرم بوده است و واردات بهار امسال رشد ۲۸۵ درصدی نسبت به سال گذشته داشته است.
شایان ذکر است در حال حاضر هر لاستیک کامل فرغون بین ۱۲۵ تا ۱۳۰ هزار تومان به فروش می‌رسد.